KBT / ACT Coachning

Modellen bygger på att genom att stärka din självkänsla så ökar din förmåga att  ta ansvar för ditt liv och öppna upp för alla möjligheter som finns. Ditt mål och dina intressen  står i fokus och vi samarbetar genom att jag ställer frågor och ger dig verktyg så att du vågar ta stegen mot önskad förändring.

Vi ägnar oss åt att titta på vad som är problem just här och nu och rotar inte i det förflutna. Problemlösning är viktigare än orsaker. Vi arbetar med acceptans gällande det som hänt, acceptans av känslor, tankar och beteenden och hur du kan öka livskvalitén genom att påverka dina känslor, tankar och beteenden. 

ERBJUDANDE

I sommar erbjuder jag 60 minuters coachning för 300 kr fram till 25 augusti.

Coachning sker på Friskvårdshuet i Knäred där du bestämmer vilken förändring du vill få coachning i och hur du bäst tillgodoser dig coachningen, coachning kan även ske i ditt hem, via telefon eller videosamtal. 

Så vill du ha förändring i ditt liv eller nå ett visst mål? 

Låt oss tillsammans göra din väg dit lättare och enklare.

Kontakt sker via hemsidan, FB eller ring 0705-475919

E-post: ljusenergi@outlook.com   -   Tel: 0705-475919

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon